ReadyPlanet.com
dot dot

กิจกรรม > สัมมนาพนักงานประจำปี 2561(แก่งกระจาน)

สัมมนาพนักงานประจำปี 2561(แก่งกระจาน)

 สัมมนาพนักงานประจำปี 2561 ณ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561


dot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


www.thepharak-acc.com
บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
16/4 ม.4 ถ.เทพารักษ์(กม.11)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-759-7519-22 โทรสาร : 02-757-4774
Email : thepharak_acc@hotmail.com
www: thepharak-acc.com